Uit de praktijk


Vele scholen voorzien al water via drinkwaterfonteintjes maar Wild van Water stimuleert scholen om meer te doen; door het aanbod van water aan leerlingen te verbeteren en leerlingen aan te moedigen om regelmatig te drinken. Naast een actief drinkbeleid is een plasbeleid onontbeerlijk voor het succes van de eigen inspanningen. Een drink- en plasbeleid hoeft niet duur te zijn.  Het vraagt een positieve houding en het hanteren van enkele grondregels. De praktijk leert ons dat scholen heel creatief kunnen zijn met een beperkt aantal middelen.