Wild van Watertest


Werken aan een gezondheidsbeleid op school is een complexe zaak. Het vraagt een afstemming tussen directie en leerkrachten, leerlingen en ouders. Dit geldt eveneens voor het drink- en plasbeleid. Vele scholen doen inspanningen rond drinken en het sanitair gebeuren, maar het is niet altijd zo eenvoudig om uit te maken of men goed bezig is. Vandaar deze korte test.  

Met het resultaat van de Wild van watertest krijgt uw school een eerste zicht op de sterktes en werkpunten van haar huidige drink-en-plasbeleid. Op die manier kunt u als school een eerste selectie maken van mogelijke acties die kunnen bijdragen tot een verdere uitbouw van dat beleid. Vaak komt een concrete actie tegemoet aan meerdere werkpunten binnen meerdere pijlers.

 

Download "Wild van water test directies"

Download "Wild van water test oudervereniging"