Wegwijzer voor directie


De wegwijzer voor directies bevat een zelfanalyse-instrument voor een drink- en plasbeleid, achtergrondinformatie en tips voor de praktijk. Deze wegwijzer maakt deel uit van het project ‘Wild van water’ en biedt bijkomende ondersteuning bij de uitbouw van een drink- en plasbeleid in het basisonderwijs.


Download "Wegwijzer directies"