Sanitaire voorzieningen


Voorzieningen: waar moet u op letten?

Velen denken bij de invoering van een drink- en plasbeleid aan dure infrastructurele aanpassingen. Toch is er veel mogelijk zonder grote kosten. Het drink- en toiletgebeuren bespreekbaar maken en enkele basisregels invoeren, helpt de school al een heel eind op weg.

Het ARAB (Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming) vormt het wettelijk kader voor drink- en plasfaciliteiten voor leerlingen in het onderwijs. Deze richtlijnen zijn verwerkt in de veiligheidsindex die de inspectie bij doorlichtingen hanteert. Zij kunnen als minimum voorwaarden worden gehanteerd. Voor de optimale ontwikkeling van een kind dienen we met bijkomende elementen rekening te houden.

Download "Tabel sanitaire voorzieningen"
Voor meer informatie zie "Wegwijzer voor directies"