Educatieve mappen


De kit voor kleuteronderwijs (doorklik naar (W)onderwijs -> leerkrachten -> kleuter) uitgewerkt voor de verschillende jaren van het kleuteronderwijs met uitgebreide activiteiten voor de tweede en de derde kleuterklas. Deze kan worden aangevuld met het voorleesboekje, de vertelplaat, de kleuterliedjes en het ondersteunend materiaal zoals affiches en picto’s.


De kit voor 1ste graad (doorklik naar (W)onderwijs -> leerkrachten -> eerste graad) is bestaat uit drie delen: een handleiding om de kit te gebruiken met achtergrondinformatie over drinken en plassen, uitgebreide klasactiviteiten met werkbladen en bijkomend ondersteunend materiaal. Dit geldt ook voor de kit voor 2de graad (doorklik naar (W)onderwijs -> leerkrachten -> 2de graad) en de kit voor 3de graad (doorklik naar (W)onderwijs -> leerkrachten -> 3de graad). Per graad wordt ingegaan op de leerinhouden die voor die leeftijd belangrijk zijn en ook in de keuze van methodieken wordt hiermee rekening gehouden. Elke kit bevat eveneens de wegwijzer voor leerkrachten en een Cd-rom met

  • Informatie: charter, wegwijzer directie, wegwijzer ouders en Wild van Water lidboekje

  • Muziek: de 3 liedjes en de karaokeversie van elk

  • Video: clip Wild van water

  • Picto’s en tekeningen: affiche van de 10 aanbevelingen samen, pictogrammen van elke aanbeveling afzonderlijk, kleurplaten, pictogrammen van handen wassen, pictogrammen voor de daglijn

  • Voedingsdriehoek: voedingsdriehoek voor kleuters en voedingsdriehoek voor lager onderwijs

 

Bekijk hier de VTM nieuwsuitzending over drinken en plassen op school!


De aangeboden activiteiten situeren zich in de leergebieden Wereldoriëntatie, Wiskunde, Taal, Lichamelijke Opvoeding en Muzische vorming. Daarnaast wordt duidelijk gerefereerd naar de ontwikkelingsdoelen en eindtermen waar de activiteit een bijdrage aan levert.