Materiaal


Wie wil werken aan een drink- en plasbeleid, kan best wat ondersteunend materiaal gebruiken. Toen de stuurgroep ‘Wild van water’ op zoek ging naar geschikt materiaal voor kleuter- en lagere school, stelden zij vast dat bijna alle pedagogische materialen over plassen gericht waren op zindelijkheid en plasproblemen. De koppeling tussen plassen en drinken werd niet gemaakt. Wild van Water wil hier een oplossing voor bieden.