Kleuter


Het hoeft niemand te verwonderen dat Vlamingen lekker maar niet altijd gezond eten en drinken. De meeste kleuters zijn echte zoetekauwen, ze snoepen liever dan gezond eten. Het is echter heel belangrijk dat ze leren gezond eten en drinken. Dit bepaalt in belangrijke mate wat ze eten en drinken als volwassene.

Water is een fundamenteel nutriënt en vormt zowel bij zuigelingen als bij oudere kinderen het belang-rijkste bestanddeel van het organisme (60 à 75 % van het lichaamsgewicht). Nog geen 5 % van onze kinderen drinkt voldoende (1 liter per dag). Kleuters drinken dagelijks maar 644 ml, waarvan 216 ml water. Ongeveer 1 op 2 kleuters drinkt meer dan 200 ml suikerrijke dranken (inclusief fruitsap) per dag. Tijd om er samen werk van te maken. Wie veel drinkt, moet geregeld plassen. Een drinkbeleid op school gaat hand in hand met een plasbeleid.

 Kit voor kleuteronderwijs

De kit voor kleuteronderwijs is uitgewerkt voor de verschillende jaren van het kleuteronderwijs met uitgebreide activiteiten voor de tweede en de derde kleuterklas. Het is belangrijk dat klasactiviteiten kaderen binnen een ruimer drink- en plasbeleid op school. Het creëren van een omgeving waarin kinderen gestimuleerd worden om geregeld water te drinken en op een natuurlijke manier te plassen, vergt inspanningen van directie, schoolpersoneel, leerlingen en ouders.

Deel 1 KIT: Wat u zeker moet weten – achtergrondinformatie en nuttige links. Lees meer...
Deel 2 KIT: Activiteiten in de klas. Lees meer...
Deel 3 KIT: Extra’s. Lees meer...
 

Vertelboek voor kleuters

Wis en Warre beleven een wild water avontuur in het vrolijke prentenboek geschreven door Dirk Nielandt en geïllustreerd door Marjolein Pottie. Lees meer…

Vertelplaat

Verken de school en leer meer over water drinken en plassen.
Je krijgt een kijkje in de school van Wis en Warre. Water is alom aanwezig. Water voor de plantjes op de speelplaats, water in drinkflesje en drinkbekers, water aan het drinkwaterfonteintje, water in de klas…  Lees meer…

Kleuterliedjes

Twee vrolijke liedjes helpen kleuters meer te drinken en op een correcte manier te plassen. Speciaal voor dit project geschreven en gecomponeerd door David Van den Hende.
1. Water, water, wij zijn wild van water. Lees meer…
2. Op het toilet. Lees meer...

Campagnelied en videoclip

Water moet bruisen van energie en opklimmen tot populairste drank. Een campagnelied is hier op zijn plaats. David Van den Hende maakt iedereen wild van water. Maar om iets te verkopen, is een commercial de beste manier.
Voor opendeurdagen, ouderavonden of andere activiteiten kan je deze koele video gebruiken. Een realisatie voor kinderen, door kinderen en met kinderen. Lees meer…