1ste graad


«Sinds kort hebben alle kinderen van de laatste kleuterklas en de lagere school hun eigen waterbeker in de klas. Het blijkt dat kinderen die voorheen nooit water dronken door middel van dit hulpmiddel plots drie bekers per dag drinken.» Zoon Tom zit in het eerste leerjaar en moet bijgevolg meer plassen. «Prettig is anders», zegt Patricia, «maar de juf maakt er geen probleem van. De leerkrachten werkten een project uit over de waarde van het water. Zo worden de drankfonteintjes op de speelplaats verstandig gebruikt. De combinatie van het project, de bekers en de drinkbussen werkt. Kinderen brengen minder gesuikerde dranken mee en ze drinken meer. De ouders zijn absoluut mee in de boot gestapt.» Bron: Klasse voor ouders

De kit voor 1ste graad bestaat uit drie delen: een handleiding om de kit te gebruiken met achtergrondinformatie over drinken en plassen, uitgebreide klasactiviteiten met werkbladen en bijkomend ondersteunend materiaal. Het is belangrijk dat klasactiviteiten kaderen binnen een ruimer drink- en plasbeleid op school. Het creëren van een omgeving waarin kinderen gestimuleerd worden om geregeld water te drinken en op een natuurlijke manier te plassen, vergt inspanningen van directie, schoolpersoneel, leerlingen en ouders.

 
Kit voor Eerste graad lager onderwijs

Deel 1 KIT: Wat u zeker moet weten – achtergrondinformatie en nuttige links... Lees meer...
Deel 2 KIT: Activiteiten in de klas... Lees meer...
Deel 3 KIT: Extra’s... Lees meer...

Vertelboek voor kleuters of leesboek 1ste graad

Wis en Warre beleven een wild water avontuur in het vrolijke prentenboek geschreven door Dirk Nielandt en geïllustreerd door Marjolein Pottie. Lees meer...


Campagnelied en videoclip


Water moet bruisen van energie en opklimmen tot populairste drank. Een campagnelied is hier op zijn plaats. David Van den Hende maakt iedereen wild van water. Maar om iets te verkopen, is een commercial de beste manier.
Voor opendeurdagen, ouderavonden of andere activiteiten kan je deze koele video gebruiken. Een realisatie voor kinderen, door kinderen en met kinderen. Lees meer…