Leerkrachten


Wild van Water is uitgewerkt voor de verschillende graden van het lager onderwijs met uitgebreide activiteiten. Per graad werd een kit uitgewerkt met achtergrondinformatie en werkbladen. Het is belangrijk dat klasactiviteiten kaderen binnen een ruimer drink- en plasbeleid op school. Het creëren van een omgeving waarin kinderen gestimuleerd worden om geregeld water te drinken en op een natuurlijke manier te plassen, vergt inspanningen van directie, schoolpersoneel, leerlingen en ouders.

De directie staat in voor drinkvoorzieningen, sanitaire inrichting, onderhoudsbeleid … De leerkracht is de persoon bij uitstek om kinderen kennis aan te reiken over gezonde drink- en plasgewoonten. De ouder is het belangrijkste rolmodel en bepaalt in belangrijke mate wat het kind drinkt en hoe het plast.

Een drink- en plasbeleid bestaat uit verschillende niveaus die op elkaar worden afgestemd en vormt een bundeling van diverse methodes om te komen tot de gewenste drink- en plasgewoonten. Hierbij sluit de kit naadloos aan bij het gezondheidsbeleid op school.

Tien aanbevelingen vormen de kern van het drink- en plasbeleid. Deze aanbevelingen gelden ook voor het buitengewoon onderwijsbeleid. De didactische activiteiten zijn in eerste plaats ontwikkeld voor het basisonderwijs. Deze activiteiten sluiten echter ook aan bij de ontwikkelingsdoelen van het buitengewoon onderwijs. Afhankelijk van het type onderwijs kunt u de activiteiten aanpassen aan het niveau van de leerlingen.