Wegwijzer voor directie


De wegwijzer voor directies bevat een zelfanalyse-instrument voor een drink- en plasbeleid, achtergrondinformatie en tips voor de praktijk. Deze wegwijzer maakt deel uit van het project ‘Wild van water’ en biedt bijkomende ondersteuning bij de uitbouw van een drink- en plasbeleid in het basisonderwijs.


Een drink-en-plasbeleid hoort thuis in het gezondheidsbeleid op school. ‘Wild van water’ sluit naadloos aan bij de aanbevelingen van de Vlaamse overheid en de kadermethodiek van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie ( www.gezondeschool.be ). Met ‘Wild van water’ werkt u aan de verschillende pijlers van uw gezondheidsbeleid: educatie, afspraken en regels, infrastructuur, ouderparticipatie en het drankenaanbod.

Download ‘Wegwijzer voor directies