Doe de test


Doe de opwarmtest

Uw school doet ongetwijfeld veel inspanningen om leerlingen een gezonde leefstijl aan te leren. Maar hoe zit het met het drink-en-plasbeleid? Doe de opwarmtest. Die geeft u een eerste indruk.

 

Klik hier om deze te downloaden

 

 

 

Doe de Wild van watertest

De opwarmtest is een goede start. Doe de Wild van watertest voor een grondige analyse van het drink-en-plasbeleid op uw school.

De test bestaat uit 3 strategieën (educatie, structurele maatregelen en afspraken) die onderverdeeld zijn in 5 pijlers. Daarnaast wordt er ook gepeild naar de deelname aan (of participatie in) het drink-en-plasbeleid. Elk van deze pijlers is essentieel voor een evenwichtig drink-en-plasbeleid en ze beïnvloeden elkaar. Hoe beter de verschillende onderdelen op elkaar zijn afgestemd, hoe groter de kans op succes. Een voorbeeld: als de directie beslist een drinkwaterfonteintje te plaatsen aan de sporthal, dan werkt dat enkel als de lo-leerkracht de les tijdig stopt om alle leerlingen te laten drinken.

Met het resultaat van de Wild van watertest krijgt uw school een eerste zicht op de sterktes en werkpunten van haar huidige drink-en-plasbeleid. Op die manier kunt u als school een eerste selectie maken van mogelijke acties die kunnen bijdragen tot een verdere uitbouw van dat beleid. Vaak komt een concrete actie tegemoet aan meerdere werkpunten binnen meerdere pijlers.

 

Klik hier om deze te downloadenDe antwoorden
Ja = sterkte, houden zo
Nee = werkpunt
Nee op een gele vraag = prioritair werkpunt