10 Redenen voor een drink- en plasbeleid


1.    Gezondheidsbeleid op school

Een drink-en-plasbeleid hoort thuis in het gezondheidsbeleid op school. ‘Wild van water’ sluit naadloos aan bij de aanbevelingen van de Vlaamse overheid en de kadermethodiek van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie ( www.gezondeschool.be ). Met ‘Wild van water’ werkt u aan de verschillende pijlers van uw gezondheidsbeleid: educatie, afspraken en regels, infrastructuur, ouderparticipatie en het drankenaanbod.2.    Drinkbeleid op school

Volgens de Vlor horen frisdranken niet thuis in het dagelijkse drankenaanbod van de basisschool. De Vlor pleit ervoor dat gratis drinkbaar water op school voor iedereen beschikbaar is en dat de dagindeling het toelaat dat er op verschillende momenten water gedronken kan worden.
‘Wild van water’ onderschrijft dit advies en biedt scholen ondersteuning voor de integratie ervan in de dagelijkse werking van de school.3.    Ontwikkelingsdoelen en eindtermen (OD/ET)

Scholen hebben de opdracht om te werken aan basishygiëne, kennis van het eigen lichaam, kennis over het eigen gedrag in relatie tot gezondheid … De klasactiviteiten zijn gekoppeld aan de OD/ET. ‘Wild van water’ draagt onder andere bij tot het realiseren van de OD/ET wereldoriëntatie over gezonde leefgewoonten, voeding en hygiëne.


 
4.    Veiligheid en welzijn

Het ARAB (Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming) geeft richtlijnen voor het aantal toiletten op school en voor het onderhoud van sanitaire installaties, wastafels en drankfaciliteiten. De veiligheidsindex van de onderwijsinspectie vermeldt wastafels met stromend water, de mogelijkheid om water te drinken en de aanwezigheid van voldoende degelijk en hygiënisch sanitair.
5.    Gezonde leefgewoonten: voldoende water

Water regelt onze lichaamstemperatuur, vormt de bouwstof voor lichaamscellen en is het hoofdbestanddeel van onze hersenen (80%). Water fungeert als transportmiddel, oplosmiddel en schokdemper. Daarom is het niet verwonderlijk dat water dé basis is van een evenwichtige voeding.

Kinderen drinken te weinig! Zo drinken kleuters amper 216 ml water per dag, terwijl aanbevolen wordt om dagelijks 1 tot 1,5 liter vocht te drinken, waarvan bij voorkeur 2/3de water. Geregeld drinken is de boodschap. Vaste drinkmomenten en extra vochtinname bij fysieke activiteit en warm weer dragen bij tot voldoende vochtinname.

Kinderen drinken te zoet! Jonge kinderen drinken opvallend veel zoete dranken. Meestal zijn die dranken calorierijk en bevatten ze koolzuurgas. Dat laatste verhoogt de druk op de blaas.

Water is het herontdekken waard. Het is een ideale vervanger van zoete dranken en draagt bij tot een evenwichtiger drinkgedrag.6.     Gezonde leefgewoonten: geregeld plassen


Van al dat drinken moet je plassen. Veel kinderen ervaren drempels om te plassen op school. Geurhinder, slecht sluitende deuren, onvoldoende tijd om te plassen enzovoort zetten kinderen aan om de plas op te houden en minder te drinken op school. Directe gevolgen zijn: een slechte vochtbalans, concentratieverlies, urinaire problemen …
 7.    Drinken maakt slim en verhoogt de prestatie

Voldoende en veelvuldige vochtopname is de sleutel tot een optimale leercapaciteit. Leerlingen kunnen zich beter concentreren en zijn niet afgeleid door effecten van dehydratie zoals vermoeidheid en irritatie. Dehydratie vermindert de mentale prestatie met 10%, terwijl het drinken van  4 tot 5 glazen water per dag leerlingen mentaal en fysiek in topvorm houdt.8.    Imago en voorbeeldfunctie

Een drink-en-plasbeleid draagt bij tot een positief imago van de school. Ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen op school ‘gezond’ drinken en naar een proper toilet kunnen gaan. Inspanningen op het gebied van infrastructuur, drankenaanbod, educatie, onderhoud … dragen rechtstreeks bij tot gezonde drink- en plasgewoonten. Geef zelf het goede voorbeeld en vergroot het effect van deze inspanningen.9.    Ieder kind gelijk

Kinderen uit lagere sociaaleconomische milieus hebben minder kans op een gezonde leefstijl. Dit project wil gezondere leefgewoonten stimuleren bij iedereen. Water is een gezond en goedkoop – en dus toegankelijk –alternatief, zowel voor de school als voor ouders thuis.
10.    Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind

Het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind geeft elk kind het recht op een goede gezondheid en een goede gezondheidsbegeleiding. Zuiver drinkwater, hygiëne, sanitaire voorzieningen, gezondheidsvoorlichting en dergelijke moeten hiertoe bijdragen.