Directie


Het drinken en het toiletgebeuren maken deel uit van het dagelijks ‘leven’ op school. Ze hebben een grote invloed op het welbevinden en de gezondheid van de leerlingen. Toch zien we vaak dat scholen deelproblemen aanpakken of beperkte maatregelen nemen. Het grootste effect kan een school bereiken door een drinkbeleid te koppelen aan een plasbeleid waarin formele afspraken, educatieve activiteiten en infrastructurele maatregelen worden gecombineerd.