Stuurgroep


Initiatiefnemer: Urobel vzw (Belgisch Nationale Vereniging voor urologische verpleegkundigen en aanverwanten)    

Procesbegeleider: LOGO Gent vzw (Lokaal Gezondheidsoverleg Gent)

Leden stuurgroep:

 • Arteveldehogeschool Bachelor in het Onderwijs: Kleuteronderwijs en Lagere Onderwijs

 • Bond Moyson Oost-Vlaanderen

 • CLB GO! Gent

 • GO! ouders

 • Hogeschool Gent Departement Lerarenopleiding: Bachelor in het Onderwijs: kleuteronderwijs.

 • Interstedelijke CLB Gent

 • KOOGO vzw (Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs)

 • Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen

 • Onafhankelijk Ziekenfonds Oost-Vlaanderen

 • PUNC-team (Pediatrisch Uro-Nefrologisch Centrum UZ Gent)

 • Stad Gent - Departement Onderwijs en Opvoeding

 • Stad Gent - Departement Milieu en Sociale Zaken

 • Stad Gent - Gezondheidsdienst Gent

 • VIG vzw (Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie)

 • VCOV vzw (Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen)

 • Vrij CLB Regio Gent