Partners


In 2003 nam Urobel vzw (Belgisch Nationale Vereniging voor urologische verpleegkundigen en aanverwanten) het initiatief om bij het stadsbestuur van Gent de plasproblematiek bij jonge kinderen aan te kaarten. Dit groeide uit tot een brede samenwerking tussen diverse partners op het werkveld. Vanuit een medisch therapeutisch kader werd al snel de link gemaakt naar gezondheidsbevordering. Wat begon als ziektepreventie bij kinderen met plasproblemen ontplooide zich tot een multidisciplinaire en intersectorale samenwerking ter bevordering van een gezonde plas- en drinkhouding bij alle kinderen.