Plasproblemen


Een toenemend aantal kinderen heeft last van een plasprobleem

Vooral bij meisjes is er een sterke stijging. Op dit moment kampt 1 op 10 kinderen jonger dan 12 jaar met een plasprobleem. 10% daarvan behoudt het probleem ook op volwassen leeftijd. Veel problemen kunnen verholpen worden door juiste toiletgewoonten, voldoende water drinken en goede hygiënische gewoonten. De therapeutische adviezen kunnen echter vaak niet of onvoldoende worden nageleefd op school. Bovendien veroorzaken de toilet- en drinkgewoonten op school steeds meer problemen: onvoldoende sanitair, onaangepast sanitair, urinoirs voor jongens, onvoldoende toegang tot sanitair, onvoldoende toegang tot water drinken, foute plasgewoonten, taboe rond het plasgebeuren …

Bedplassen


Bedplassen (enuresis nocturna) is na astma de meest voorkomende chronische aandoening bij kinderen. In België zouden ongeveer 12.000 kinderen van 7 jaar last hebben van bedplassen. Bij de helft daarvan duurt dat tot de leeftijd van 10 jaar. Sommigen slepen deze aandoening mee tot ze 20 zijn of ouder (het aantal wordt geschat op 25.000 volwassenen).


Urineverlies

Er is een duidelijk verband tussen plasproblemen en weinig drinken. Als kinderen onvoldoende drinken tijdens de dag, wordt de urine sterk geconcentreerd en prikkelt ze de blaas. Ook het volume van de blaas kan afnemen door onvoldoende vochtinname. Als de kinderen dan plots grotere hoeveelheden drinken (bijvoorbeeld na schooltijd), kan hun blaas dat niet verwerken, en zo krijgen ze last van urineverlies tijdens de dag of ‘s nachts. Als kinderen weer meer en geregeld drinken, zullen ze meer naar het toilet gaan. Als hun blaascapaciteit vergroot is, zullen ze grotere hoeveelheden urine kunnen produceren en dus minder vaak moeten plassen.

Urineweginfecties

Als kinderen onvoldoende drinken, kunnen bacteriën zich ontwikkelen in de urine, waardoor het risico op urineweginfecties vergroot. Urineweginfecties kunnen een oorzaak zijn van plasproblemen en een reden vormen waarom kinderen vaker thuis blijven. Urineweginfecties bij kinderen zijn vaak moeilijk vast te stellen, waardoor ze vaak opklimmen tot aan de nieren met ernstige aandoeningen als gevolg. Bovendien verhoogt geconcentreerde urine het risico op nierstenen.


Richtlijnen voor onderwijs

De meeste kinderen worden zindelijk tussen 2 en 5 jaar. De zindelijkheidsleeftijd loopt met andere woorden niet samen met de schoolleeftijd! Het is biologisch perfect normaal dat een kind nog niet zindelijk is wanneer het voor het eerst naar school gaat. Sluit niet-zindelijke kleuters daarom niet uit. Zoek samen met ander schoolpersoneel naar ondersteuning om deze realiteit een passende plaats te geven in de klas.