Droogtraining


10 geboden van het droogtrainen (Catherine Renson – PUNC-team UZ Gent)

1. Start niet te vroeg met droogtraining.
Een kind is pas rijp voor een droogtraining wanneer zijn blaasje er rijp genoeg voor is. Dit betekent in de praktijk wanneer de pamper bij meer dan de helft van de controles na 1,5 à 2 uur nog droog is.

 


 2. Enkel droogtraining bij ‘volle’ blaas
Enkel als het kind een volle blaas heeft, mag het op het potje gezet worden. Een volle blaas is nodig om tot een normale plas en normaal plaspatroon te kunnen komen, anders leert het kind persen. Een volle blaas betekent dus dat de pamper minstens 1,5 à 2 uur droog is. Een droogtraining moet dus in het begin meer gebeuren op het ritme van de blaas dan op het uurwerk van de ouders!


3. Geef het kind tijd om te plassen
Het is uitermate belangrijk dat het kind leert ontspannen plassen en niet leert persen. Forceer het kind niet. Een goede methode is het kind telkens met de ouders mee naar het toilet te nemen en het naast het grote toilet op zijn kleine toiletje te zetten, waarbij het automatisch de ouders zal imiteren.


4. Kinderen moeten op het toilet in een stabiele houding zitten
Dit is nodig om zich voldoende te kunnen ontspannen. Dit houdt in, dat ze pas naar het grote toilet mogen, eenmaal ze met de voeten aan de grond kunnen. Een opstapje en een speciaal wc-brilletje voor kinderen op het grote toilet kunnen een aanvaardbaar compromis zijn.5. De normale plashouding is in hurkzit met de beentjes open

Zittend plassen is te promoten voor zowel voor jongens als voor meisjes. Leer dus ook jongens neer-zittend plassen, en stimuleer hen zeker niet om rechtopstaand te gaan plassen, want dit stimuleert persmictie.6. Een belangrijk probleem hierbij is de kledij.
Kinderen moeten zo gekleed zijn dat ze deze zelf gemakkelijk kunnen openen, wat vaak niet het geval is. Het broekje moeten ze tot aan de enkels laten zakken zodat ze de beentjes kunnen openen bij het plassen.7. Pas uw toilettraining aan de realiteit buiten huis.
Het toilet mag aangenaam zijn maar men mag niet overdrijven. Alles wat men de kinderen thuis gewoon maakt kan een belemmering zijn om ergens anders naar het toilet te gaan. Pas uw hygiënische eisen aan aan de realiteit van de schooltoiletten:
Gebruik recyclage toiletpapier. Leer uw kind zich neer te zetten op een wc-bril: besmettingen gaan echt niet via de wc-bril over!  Leer uw kind ook naar een toilet gaan buiten het eigen huis, dat niet verwarmd is, waarbij de deur niet op slot kan, waarbij er lawaai voor de deur is, en waar er boven en onder de toiletdeur een opening is.


Een vagina van een klein meisje mag je niet dagelijks met zeep en ook het gebruik van vochtig toiletpapier is uit den boze. Kinderen moeten zich leren afvegen voor naar achter.8. Blijf aandacht hebben voor een normaal plas- en drinkpatroon
Veel kinderen drinken overdag veel te weinig en verplaatsen hun vochtinname na 16 uur. Een kind zou om 8 uur, 10 uur, 12 uur, 16 uur en bij het avondeten minstens een vol glas water moeten drinken. Vermijdt koffie, cola, thee omdat deze de blaas zenuwachtiger maken. Stimuleer uw kind om tijdens elke speeltijd te gaan plassen (= 4-5 maal per dag). Elk kind zou 1.5 liter vocht moeten innemen per dag. Vele kinderen slagen hier niet in.9. De normale leeftijd voor het bereiken van continentie overdag is voor de leeftijd van 3,5 jaar
Heel wat kinderen zijn niet droog op kleuterschoolleeftijd (2,5 jaar). Indien uw kind op 2,5 jaar nog niet droog is, spreek dan met de juf of hou het kind nog thuis. Ga in ieder geval niet over tot een geforceerde blaastraining. Aan kinderen jonger dan 12 jaar die tijdens de les vragen om naar het toilet te gaan, mag dit nooit geweigerd worden. Het is een teken aan de wand dat er een probleem is: ofwel heeft het kind een blaasstoornis ofwel heeft het een probleem om tijdens de speeltijd naar het toilet te gaan.

 


10. Contacteer uw arts:

  • indien uw kind op 3,5 jaar nog steeds niet droog is overdag


  • zelfs al verliest het maar kleine druppeltjes


  • als het kind regelmatig in de les naar het toilet moet