De waterlaag in de voedingsdriehoek


WATER of vocht is een onmisbaar deel van ons lichaam. Bijgevolg is water een essentieel bestanddeel in een gezonde voeding. In normale omstandigheden wordt aanbevolen om minstens 1,5 liter water te drinken. Mensen die sporten of zware lichamelijke arbeid verrichten en meer vocht verliezen door transpiratie wordt aanbevolen om meer te drinken, bij voorkeur water. Vocht wordt grotendeels uit drank gehaald. Dranken die tot de watergroep behoren zijn water, koffie, thee en bouillon. Melk is ook een drank en levert dus ook vocht. Maar omdat melk ook andere voedingsstoffen bevat, hoort het in de groep van de "melkproducten en calciumverrijkte sojaproducten" thuis.
                
De groep water staat voor de leverancier van vocht zonder aanbreng van energie. De groep omvat m.a.w. energiearme dranken.

LIGHT-FRISDRANK (niet op basis van fruitsap) behoren tot de watergroep maar zijn dranken welke best als middenweg gekozen worden. Aan light-frisdranken worden immers zoetstoffen toegevoegd waardoor light-frisdranken niet onbeperkt gebruikt mogen worden. Afhankelijk van de leeftijd en het lichaamsgewicht zal de toegestane hoeveelheid verschillen. De aanbeveling 1,5 liter drinken geldt in de eerste plaats voor water. Light frisdranken kunnen, net zoals koffie, bouillon en thee, ter afwisseling genuttigd worden.


SPORTDRANKEN zijn niet essentieel in een gezonde voeding. Zij worden net zoals dieetpreparaten gebruikt in een specifieke situatie. Indien de doelgroep sporters zijn kan hiernaar verwezen worden, maar sportdranken worden op zich niet opgenomen in de groep water.

Onder de term BOUILLON verstaan we een aromatische vloeistof waarin ingrediënten zoals vlees, vis, groenten en kruiden werden getrokken. Een bouillon (niet gebonden en ontvet) levert vocht. Bouillon kan relatief veel zout bevatten en wordt in de middengroep geklasseerd. Alle soorten ongebonden soepen, welke naast water ook groenten enz. leveren worden in de groentegroep geplaatst.
De groep water bevat niet alle dranken. Dranken zoals fruitsap, melk, groentesap en groentesoep worden niet in de groep water geplaatst, omwille van het feit dat deze dranken naast water specifieke
voedingsstoffen aanbrengen.

BRON:

www.vigez.be