Probleemanalyse


Eén op 10 van de kinderen jonger dan 12 jaar kampt met een plasprobleem, waarvan 10% een plasprobleem houdt als volwassen. Voor hen is het belangrijk dat ze op school voldoende kunnen drinken en regelmatig naar het toilet kunnen gaan. Maar ook voor andere kinderen is het stimuleren van water drinken en een gezonde plashouding belangrijk.

Zo zien we enerzijds een hoge prevalentie van jonge kinderen met overgewicht. Het aantal kinderen met overgewicht stijgt en wordt grotendeels veroorzaakt door te rijke voeding en te weinig beweging. Kinderen drinken te weinig water. Zij kiezen in toenemende mate voor gesuikerde of suikerhoudende dranken. Anderzijds leren veel kinderen foute plasgewoontes aan, te beginnen met een geforceerde droogtraining.

Op school worden vaak foute drink- en plasgewoonten versterkt of ontwikkeld. Zo geven urinoires aanleiding tot een foute plashouding, kunnen vele leerlingen slechts drinken in de pauze, is er geen aandacht voor extra water drinken bij warm weer of na het sporten … Hoewel de sanitaire voorzieningen op school vaak kleine tot grote gebreken vertonen, is het vooral een gebrek aan kennis en een gebrek aan belangstelling die de ontwikkeling van een gezond drink- en plasbeleid in de weg staan. Een drink- en plasbeleid start dan ook niet met zware infrastructuurwerken maar met educatie en gedragsverandering bij directies, leerkrachten, leerlingen en ouders.