Doelstelling


  • Er bestaat een toiletstandaard en aanbevelingen voor drink- en plasbeleid voor het basisonderwijs die leiden tot een leef- en schoolomgeving waarin het kind zich op urologisch vlak kan ontplooien en bijdraagt tot een gezond voedingspatroon.


  • Scholen passen in toenemende mate de toiletstandaard en de aanbevelingen voor een drink- en plasbeleid toe.


  • Een drink- en plasbeleid maakt deel uit van een gezondheidsbeleid op school.


  • Kinderen drinken meer water.


  • Kinderen plassen op een natuurlijke, niet geforceerde manier.


  • De kennis over de urinaire ontwikkeling en de drinkbehoeftes bij kinderen neemt toe bij ouders, schooldirecties, schoolpersoneel en kinderen.


  • Het toiletgebeuren en plasproblemen zijn bespreekbaar in onderwijs en krijgen een plaats in de les.


  • Kinderen met een plasprobleem kunnen de therapeutische adviezen uitvoeren.


  • Projecten, initiatieven, acties die gericht zijn op gezonde voeding, persoonlijke hygiëne, milieuzorg op school, bewegen,... houden rekening met de aanbevelingen.