Doelgroep


  • Directies Basisonderwijs


  • Leerkrachten Kleuteronderwijs en Lager Onderwijs


  • Voor – en naschoolse kinderopvang


  • Leerlingen Kleuter- en Lager Onderwijs


  • Oudercomités


  • Ouders van kinderen uit het Basisonderwijs