Het project


Wild van water is een educatief pakket voor het basisonderwijs met als doel dat leerlingen meer water drinken en voldoende en op een natuurlijke wijze plassen. Het pakket bevat materiaal voor directies, schoolpersoneel en ouderverenigingen (schoolniveau), leerkrachten en leerlingen (klasniveau) en ouders (thuisniveau).Directies ontvangen een wegwijzer met een zelfanalyse-instrument en tips voor een gezond drink- en plasbeleid. Een affiche helpt de aanbevelingen zichtbaar maken in de school en/of in de klas. Pictogrammen voor de waterpunten en sanitaire voorzieningen stimuleren het water drinken en een correct gebruik van de voorzieningen. De kit voor kleuteronderwijs en de kits voor eerste, tweede en derde graad lager onderwijs bieden leerkrachten basisinformatie over de drink- en plasbehoeften van kinderen.

 

Leerkrachten kunnen met werkbladen aan de slag rond de thema’s drinken, plassen en water in brede zin. Een voorleesboek met vertelplaat introduceert de jonge leerlingen in de wondere wereld van Wies en Warre. De liedjes voor kleuters en het lied voor lager onderwijs leren de kinderen naar toilet gaan en genieten van water.

 

Voor ouders zijn informatie en advies uitgewerkt in een ouderbrief, een ouderboekje en een wegwijzer voor ouderverenigingen.