Aanbevelingen


Scholen zijn niet ongevoelig voor de vraag van ouders, beleidsmakers en maatschappij om kinderen een gezonde leefstijl aan te leren. Welke bijdrage scholen kunnen leveren en hoe zij dit moeten doen, is echter niet altijd even duidelijk. Het vergt immers veel energie, expertise en kennis van zaken om te komen tot een geïntegreerd gezondheidsbeleid dat ook werkelijk effect heeft.

Plasproblemen bij kinderen vormden de hefboom om te komen tot een nieuw drink- en plasbeleid in onderwijs maar mondde uit in een beleid voor alle leerlingen. Een belangrijke kapstok voor dit beleid zijn tien aanbevelingen die wetenschappelijk onderbouwd zijn en getoetst werden aan het onderwijsveld.Klik op een icoon voor meer informatie: