Oudervereniging


‘Wild van water’ biedt ondersteuning bij de uitbouw van een drink- en plasbeleid in het basisonderwijs. Het pedagogisch pakket (zie (W)onderwijs ) wil ouders actief betrekken bij de uitbouw van een drink- en plasbeleid op school. Naast lesmateriaal voor leraren en een wegwijzer voor de directie, is er ook deze actiebrochure voor ouderverenigingen.

 

Ouderverenigingen kunnen het drink- en plasbeleid ondersteunen of zelf in samenspraak met het schoolteam initiatieven nemen die bijdragen tot het verhogen van het welbevinden van de kinderen.

 

Ouderverenigingen kunnen mee activiteiten opzetten die ouders sensibiliseren om thuis aandacht te schenken aan de drink- en plasgewoontes van hun kinderen.