Ouders


Water is het herontdekken waard. Het is een ideale vervanger van zoete dranken en draagt bij tot een evenwichtiger drinkgedrag. Ouders bepalen in grote mate wat kinderen eten en drinken. De school kan gezonde leefgewoontes aanleren en stimuleren. Wat een kind drinkt, wordt bepaald door afspraken thuis en op school.


Als kinderen meer drinken, moeten ze onvermijdelijk ook meer naar het toilet. Het toilet op school verschilt van het toilet thuis. Het is vooral belangrijk dat kinderen natuurlijk leren plassen in uiteenlopende omstandigheden. Een overmatige hygiëne, het gebruik van vochtige doekjes, een geforceerde droogtraining … verhogen de drempel om het toilet ook in minder luxueuze omstandigheden op een natuurlijke manier te gebruiken.


Inspanningen thuis en op school kunnen elkaar versterken. Vergroot de kans op succes en participeer als ouder in de ontwikkeling van het drink- en plasbeleid op school. Ouderverenigingen hebben een ideale positie als brug tussen het thuismilieu en de school.