Programma


VOORMIDDAG (9u30 tot 12u30)

8u30 tot 9u30 - Onthaal

Investeren in gezondheid
Rudy Coddens – Schepen van Onderwijs en Opvoeding, Stad Gent

Vlaamse kleuters drinken te weinig.
Onderzoek naar voedingsgewoontes bij kleuters.
Inge Huybrechts – Vakgroep maatschappelijke gezondheidskunde, UGent

Drinken en plassen op school: een uitdaging.
Onderzoek naar drinkbeleid en sanitaire voorzieningen in het basisonderwijs.
& Kinderen met plasproblemen: de realiteit
Prof. Dr. Johan Van de Walle - Pediatrisch Uro/Nefrologisch Centrum, UGent

Ouders: partners in een drink- en plasbeleid op school?
Bart Van Dijck - KOOGO vzw

Wat weten over gezonde drink- en plasgewoontes?
Stellingenspel met Dhr. Dirk Van Vaerenbergh als moderator
Resultaten kennis- en attitudeonderzoek bij directies, schoolpersoneel, leerlingen en ouders.
Greet Caris – gezondheidscoördinator, VLOR & Ronny Pieters, PUNC-team UZ Gent en Urobel vzw

Wild van water: pedagogisch project
Voorstelling project en materialen - Veerle Devriendt - LOGO Gent vzw

Praktijkervaringen:

  • Waterpret in de kleuterklas - Lieselot Verdonck & Kim De Clippeleir, Bachelor Kleuteronderwijs, Arteveldehogeschool

  • Waterpret in de kleuterklas - Lieselot Verdonck & Kim De Clippeleir, Bachelor Kleuteronderwijs, Arteveldehogeschool

  • Drink- en plasbeleid vertaald naar bijzonder onderwijs - Marleen Lagasse, IVIO Kompas

  • Ouderverenigingen zetten hun schouders onder een drink- en plasbeleid - Regina Caeli
NAMIDDAG (13u30-15u30)

DOE-MARKT. Deelnemers kunnen zich voor 7 standen inschrijven. Na de eerste 4 standen is er een pauze van 15 minuten. Een bezoek aan een stand duurt 15 minuten met toelichting door mensen uit de praktijk.

Stand 1

Vertelboek Wild van water

Stand 2

Waterexperimenten

Stand 3

Educatieve uitgaven Abimo

Stand 4

Lesactiviteiten buitengewoon onderwijs

Stand 5

Lesactiviteiten 1ste graad lager onderwijs

Stand 6

Lesactiviteiten 2ste graad lager onderwijs

Stand 7

Lesactiviteiten 3ste graad lager onderwijs

Stand 8

Gezondheidsbeleid op school. Directie aan het woord.

Stand 9

Kinderen met plasproblemen en droogtraining

Stand 10

alles wat je wilt weten over leidingwater

Stand 11

Ondersteunend materiaal voor het gezondheidsbeleid op school

Stand 12

Oudervereniging zet de schouder onder het drink- en plasbeleid


Aansluitend receptie.
 

Het mini-symposium Wild van water is een initiatief  van de stuurgroep Wild van water: Arteveldehogeschool Bachelor in het kleuteronderwijs en Bachelor in het lager onderwijs, CLB GO Gent, CM Midden-Vlaanderen, Departement Lerarenopleiding, Departement Milieu en Sociale Zaken Stad Gent, Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent, Gezondheidsdienst Stad Gent, GO! ouders vzw, Hogeschool Gent Departement Lerarenopleiding Bachelor in het onderwijs: Kleuteronderwijs, Interstedelijk CLB Gent, KOOGO vzw, Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen, Logo Gent vzw, PUNC-team UZ Gent, Partena ziekenfonds en partners, Urobel vzw, VCOV vzw, VIG vzw, Vrij CLB regio Gent.

Met steun van de Provincie Oost-Vlaanderen
          Stad Gent
          LOGO Gent vzw