Inschrijven


Inschrijven kan voor een volledige dag of een dagdeel.

Kostprijs volledig programma: € 25, inclusief lunch.
Kostprijs voor- of namiddagprogramma:  € 20 met lunch (€ 15 zonder lunch).
Over te schrijven op 390-0305247-43 met vermelding 'Minisymposium Wild van water'.